-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg West Brabant/Tholen 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Persoonlijke verzorging 

Onder persoonlijke zorg verstaan we zorg die voor een ieder van belang is zoals hulp bij douchen, aankleden , aantrekken van steunkousen of anders. Deze zorg kunnen wij U bieden wanneer u door ziekte, aandoening, beperkte mobiliteit voor deze activiteiten deze activiteiten niet meer, of tijdelijk niet,  zelfstandig kan verrichten.

Samen met u bespreken we welke ondersteuning wenselijk is en wat wij hierin voor u kunnen betekenen. De Wijkverpleegkundige maakt samen met u een zorgplan op en draagt zorg voor de toegang tot zorg via de zorgverzekeringswet (Indicatie) .

De zorg zal geleverd worden door een klein vast team van gekwalificeerde zorgverleners met wie u vervolgens zelf afspraken maakt over bijvoorbeeld het tijdstip en de aard van de ondersteuning 

© puntjesopde-i.nl